Chapter 2- Bedrägeri

Alt hänger ihop.De fortsätter prata till mig oavsett hur nära döden jag är,oavsett hur dåligt jag mår och oavsett vad som händer. Alt det gör de bara för att vilseleda mig så att jag blir förvirrad medan de skador och de mediciner som jag måste ta nu,har hunnit bryta ner mitt kropp och mitt förmåga att tänka klart och att kunna uttrycka mig med ord och att göra mig oförmögen att förklara det lydande av det brott som makten har utsatt mig för.Resultat av deras polisutredning är att jag försvinner som person där jag skämmer bort mig.Jag blir nedvärderad som individ där jag till slut blir inte mentalt klar i mitt syne,jag kommer bli sed till slut som en person där jag är inte klar enligt mitt eget sinnen.Det är därför de elektriska apparater finns till försäljning så att vi går in i det fälla för att vi ska förlora vår förstånd och bli psykiskt sjuka där vår röst kommer bli ogiltig förklarad av staten.All det psykologiska tortyr som staten har begått på mig i mer än årtionde är till för att staten ska ha mig som en mentalt utplånad individ i domstol som kan inte försvara sig i slutändan så att det blir staten som har alltid rätt så att de kan säga att jag hare begått fel efter fel genom mitt liv.Jag har skämt mig själv ut om om och om igen på grund av förstörd kropp och min förstörda psyke,men jag har inte begått brott.Det hade varit bättre för mig om polisen istället för att skada mig till döds på en så avancerad och utdragen sätt,att de hade istället hade tagit sitt tjänstevapen och skjutit mig till döds på gata.Det hade varit många gånger mer humant för mig än att jag nu bevittnar dygnet runt hur min kropp dör medan jag lever fortfarande.Jag dör på samma sätt som när en Tarantel dör i förlamning som har blivit stucken av Tarantel Falken där jag bevittnar hur min kropp blir uppäten medan jag lever fortfarande.Svenska staten ger mig inte samma humanism så som de ger sin humanism för djur.De tillåter inte att djur ska lida,för om de lider då blir de avlivade av staten medan staten har behandlat mig värre än djur.De har massakrerat mitt kropp och de har gett mig en lidande som är oändligt många gånger värre än det lidande som döende djur kan ha.Om de lyckas inte undanröja oss och göra oss galna genom tortyr i 13 år med ord då har staten skapat det 9 volt elektriska döden som det sista dödsfälla där ingen kan förbli normal med det massakrerade kropp.För att göra det acceptabelt som något ofarligt och lockande för befolkning då gör de reklam för det döden genom att ljuga för oss alla där de testar till exempel Taser och där den clown som har fått stöt på tusen volt reser sig upp helt oskadd efter detta elektriska stöt,som om inget har hänt.Det är inte dödligt direkt det är sant men när man inser vilka skador inträffar direkt den första gång och med tanke på att efter 1 år kroppen dör fullständigt med fördröjd skadeverkan då inser man att det är döds straff och slutet på ens liv.De har dödat mig fysiskt och mentalt och på slutet om jag har inte klarat att begå självmord så är jag inte längre klar i huvudet enligt mina sinnen och då kan det Svenska makten avsluta det brotts kapitel där jag är inblandad i enligt det Svensk demokratisk fabricerade sanning och rättvisa som passar i det fabricerade bild som Sverige lanserar ut till världen den medias bild om sig själv som den land med mänskliga rättigheter och frihet där alla har lika värde,speciellt kvinnor.När man ser på mig så ser man bara skandal och mitt enda skuld är att jag lever fortfarande.Man kan faktiskt känna pengar på sådana skandaler.För det Svenska makten är jag en enkel skandal flykting från Bosnien som kommer bli en inspiration för Svenska parasit författare som har levt sina liv i harmoni med äkta mänskliga rättigheter där alt det som jag har varit utsatt för av det här Svenska samhälle att börja från Polisen och så vidare,kommer se ut som Science fiction för de där alt detta är omöjligt.Där backar de alla varandra,alla de tillsammans vinner på detta berättelse om mit avslutade liv och alt på mitt bekostnad.Därför måste jag först försvinna,därför har de avslutat mitt liv.Jag har trott blind på det Svenska staten fult ut till 100% och nu till slut har jag insett att till och med det här mest demokratiska samhälle på Jorden är en simpel bedrägeri.De pratar i medier om kriminella som begår bedrägerier där de går in i fängelse för små summor pengar.Vist det är fel att råna och begå brott.Men staten kräver att vanlig folk ska inte begå bedrägerier brott och mord.Till detta ändamål använder de sig av alla instanser i samhälle mot individer och det skryter de i medier om.De hotar folk som begår brott med livs tid fängelse medan de själva begår till och med ännu värre brott än brott som vanlig folk begår.De försäkrar sig så att vi vanligt folk kan inte bevisa et enda ord om det brott som vi har blivit utsatta för.De mördar oss alla och vi vanlig folk står inte upp för varandra eftersom för de flesta det mest viktiga bara är att de själva har inte blivit skadade.Folk är inte medvetna att de själva kan hamna i samma situation senare i deras liv.Man utgår ifrån att man har inte gjort något därför ska de aldrig ge si på en,men det spelar ingen roll för staten.De kan plocka vem som helst som är skyldig eller inte skyldig.Man utgår ifrån att i och med att man har inte gjort något därför kommer staten aldrig ge si på en själv,men det spelar ingen roll för staten.De kan plocka vem som helst som är skyldig eller inte skyldig och behandla eller skada så som de har skadat mig.De kan välja ens barn som är inte erfaren och leda barnet in på brotts villoväg, eller leda de in i graven.De klarar att driva en person i självmord på bara en vecka.Alla människor drömmer om pengar.Visa väljer att skaffa pengar på det kriminella sätt och det är dömd till misslyckande från första början.Jag har också drömt om pengar.Jag spelade Lotto,Eurojackpot,Keno och viking lotto på senare tid tills en gång jag läste på ett forum där en man med en Svensk namn var kritisk och påstod att de dragningar av nummer görs en halvtimme innan det sänds i TV.Jag har också drömt om att ha mycket pengar. Jag spelade Lotto,Eurojackpot,Keno och Viking lotto på senare tid tills en gång jag läste på ett forum där en man med en Svensk namn var kritisk och påstod att de dragningar av nummer görs en halvtimme innan det sänds i TV.Han säger att det är en ren bedrägeri.Jag tror med på det nu.För att man ska kunna spela på lotto med stora miljon belopp utdelningar så måste man vara registrerad i Svenska spel.När man ser på när de visar numer i TV skärm så ser man att kamera skiftar fram och tillbaka ständigt nästan som att man kan få epilepsi av det.Varje nummer är gjord av en video klipp för sig.Så när de lottar ut vinnare,dator vet i bråkdel av sekund vilken namn leder och närmar sig till 7 rätta nummer.Gillar de inte det namn som är nära att vinna jackpot så tar de helt enkelt en video klipp med en annan nummer halv timme innan de sänder det i TV.På slutet,det enda som skiljer det utlottning ifrån en bedrägeri är lotteriinspektionen som betyder att vi ska tro på sannings halt av detta utlottning bara på grund av det lotteriinspektionen som är en statlig påstår myndighet som kontrollerar det hela så tror vi på det på grund av vår övertygelse att staten kontrollerar alt för att se att det begås inga bedrägerier.Det är staten som har utsett lotteri inspektion för detta ändamål.Majoritet av befolkningen tro på det just efter som de tror på det Svenska staten.Jag har också trott på det Svenska staten och jag har jobbat två ibland tre Lördagar bara för att spela Lotto,Eurojackpot och Keno.Jag förlorade över 100 000 SEK på några år där jag drömde att jag kommer koppa et hus till mig och mitt barn där vi ska ha ett bättre liv,alt tills för två år sen när jag åkte på det statliga döds fälla.När de är beredda att döda sina medborgare medan de håller tyst om det i medier och medan de hjärntvättar folk in i falsk trygghet genom media vilseledande nyheter där de har aldrig uttalat ett enda ord om det massaker på folk,då är det inget för de att begå bedrägerier för miljarder i Svenska lotteri.De säger alltid att vinnare som blir alltid anonyma har sagt det och blivit positivt överraskade.Jag tror att de lotteri vinnare i många fall existerar inte ens.Grejen är den att de kan manipulera med video nummer utlottning på så sätt att de väljer en annan vide klipp med andra dragna nummer.Jag tror inte på lotteriinspektion eftersom för staten är det självklart med att ljuga i tv för folk.Det är självklart för de att inte tillåta att en extremist ska komma åt så stora pengar belopp på hundratals miljoner.Det är bedrägeri som är så uppenbart när man ser på det TV video blinkande skärm fram och tillbaka.Det som de ger för det mesta uppmärksamhet är de program ledare som pratar leende med glada ord och den ständiga blinkande TV bild på den blandare och bollar fram och tillbaka medan de borde istället rikta uppmärksamhet mot blandaren och bollar.De borde visa bara två TV bildrutor.I en borde de visa programledare inklusive tillsammans med den hela blandaren och i den andra bildruta borde de visa förstorad bild på de bollar som har blivit lottade ut.De borde visa bara två TV bildrutor.I en borde de visa programledare inklusive tillsammans med den hela blandaren och i den andra bildruta borde de visa förstorad bild på de bollar som har blivit lottade ut från början av tv dragning till slutet av video dragning med bara de två tv bild skärm utan att skifta fram och tillbaka.Även så kan de begå bedrägeri eftersom de kan göra en ny utlottning om igen.För att vara helt säkert på och utesluta helt möjlighet att begå bedrägeri är att göra den bollar dragning i en rum full av folk där folk spelar det och ser med sina egna ögon att det är den ända gång de lottar ut de nummer.De kallar det för live dragning som är en ren lögn efter som de har erkänt att de mixar det video klipp halvtimme innan TV sändning och då är det inte live.Men folk är passiva på grund av tro på staten.Allt bygger på vår förtroende för staten där vi på grund av vår blinda tro på staten ifrågasätter de aldrig.Vi tänker,det är ju staten de skulle aldrig tillåta att det bedrägeri begås.Men att plocka pengar från vanlig folk är standard för makten medan att folk ska få miljoner är uteslutet.De kan ge vinst ut till folk och de gör det så att folk hör talas om vinnare men det är kontrollerad där vinnare får miljoner bara om staten godkänner det.Finns det utrymme där det kan begås bedrägeri så är det redan en bedrägeri.Det finns inga miljoner för oss vanlig folk.Av staten får vi bara hopp och en dröm om vinst men i verklighet att vinna alla nummer rätt är inte en på miljon utan chans att vinna alla nummer rätt är 0 på miljon.Jag tror bara på vanliga folks ögon som spelar och som vill vinna för det är våra pengar av oss vanlig folk.Svenska spel ägs av staten så vad jag förstår om jag har inte fel nu.Det är inte brott att ta pengar ur desperata vanliga folk fickor.Små kriminella går in i fängelse för små summor av pengar tjänade på en olaglig sätt medan staten kan begå mord och bedrägerier för miljarder.De kan manipulera oss med hat och de kan leda oss in i krig medan vi ifrågasätter inte något.Vanlig folk ifrågasätter inget just på grund av det propaganda som de driver i medier dygnet runt.Sanningen är den att vi är föda fattiga,vi har levt våra liv i fattigdom där vi kämpar för vår överlevnad och vi kommer att dö fattiga medan de har levt och kommer leva sina liv i rikedom.Det smartaste som vi kan göra är att slå sönder deras bluff som de underhåller dag efter dag.Jag är den som har trott på de och nu ser jag att de är till och med onda mördare.Genom mig vill de visa att det är bättre att vi återvänder till våra länder.Nu tycker jag det med,det är livsviktigt att ha sitt eget land där man blir inte politiskt avrättad så som jag har blivit av det Svenska staten.Jag själv som person från första början är extremt tyst och tillbakadragen där jag gör mig och skulle aldrig vilja göra mig märkvärdigt på någon sätt men de här skador är så extremt fruktansvärda,allvarliga och farliga att de driver till och med mig till vansinne,mig den mest tysta människa på den här planet till att jag tar till en extrem gärning som den här där jag fortsätter att skriva alt det här i mitt lidande helt öppet och ger bort min civila anonymitet och personliga integritet.Jag kan inte existera,leva och vara normal samtidigt med skador som jag har.Hade jag varit misshandlad då hade jag sagt det en gång,kroppen hade läkt skador som jag har efter en tid och jag hade inte tagit det upp mer någonsin igen men här blir jag misshandlad dygnet runt,dag efter dag och natt efter natt om på nytt.De här skador läder mig barra i en enda riktning rett in i graven och jag är redan där.Man kan se det här som om jag sänder live medan jag dör,till mitt sista andetag.De här skador sprids vidare i kroppen,best att jämföra med leukemi och det här är exakt lika allvarlig och har samma innebörd som leukemi och cancer där den är i full gång dygnet runt med att förstöra,upplösa och bryta ner min kropp och mitt psykiska förmåga att kunna fortsätta tänka klart som en mänsklig varelse.Fysiskt känner jag att mina ben muskler bryts när så att jag börjar nu förlora kontakt med de.Det äter mig inifrån och ut.På grund av smärtor i nedre del av kroppen förlorar jag styrka i kroppen så att jag klarar inte längre gå samma sträckor som jag klarade förut.Jag försöker använda kroppen som slutar existera men jag måste försörja mig och jag måste klara alla uppgifter som alla andra människor för att klara mig att fungera och existera i det samhälle som har gjort det här mot mig.Det här har exakt samma innebörd som om någon hade skjutit en pistol kola i min huvud där tiden förflyter sig i långsamt fart.I båda fall läder det en i döden fast här har det hunnit gå över två år innan den kula har hunnit blåsa ens hjärna och det är just detta som är det fantastiska och fina med det här electro stimulering och ECT fälla som staten har använt sig av hela tiden sen de har upptäckt det fruktansvärda påverkan av elektriska ström på grisar som ska slaktas.I och med att det har hunnit gå två år sen man skadades av estim så är det en genväg för staten där de drar sig ifrån all ansvar för de dödliga skador på en,där de kan sega du har kommit i kontakt med det för två år sen och först nu klagar du på att du är skadad av detta.Är du säker på att det kan ha orsakat skador på dina nerver. Här om veckan har jag blivit erbjuden en läkare undersökning på grund att jag har sagt att mitt ben blev skadad för länge sen och att det har hunnit vara ännu värre nu på slutet.När jag kom till läkare väl där förklarade jag för honom hur jag blev skadad.Jag sa alt för honom,även om den elektriska apparat och att jag vill ha remiss till röntgen eller magnetröntgen där man kan faktiskt se förändringar i kroppen med ögat.Det var det som jag hoppades på att det besök ska leda mig till.Även han sa som alla andra värdelösa läkare jag har besökt tidigare att jag har nerv skador och istället att skicka mig till röntgen så sa han att jag ska få en remiss till Göteborg till en specialist som är inriktad på nerv skador.Han kommer mäta omfattning av skador på mina nerver med elektrisk ström spänning på svag styrka. Så varför i helvete skulle han mäta skador på mina nerver när jag har sagt och beskrivit för honom redan med ord att mina nerver är skadade.Det är nästan som om han vill försäkra sig att jag skulle bli skadad en gång till och att det är inte tillräckligt som jag var skadad redan.I verklighet om jag hade gått på det så skulle han skada mina nerver och kroppen en gång till med elektrisk ström.Även det apparat som jag har skadat mig med,som Sinful massmördare har sålt till mig skickar elektriska impulser på låg ström styrka.Även de påstår att det är helt ofarligt.Han hade förstört mig och puttat mig in i graven ännu mer om jag hade lyssnat på honom och det är det som bevisar att det är staten som har för avsikt att skada folk hela vägen till döds.Att kalla det för skada är ett helt fel ord,det här är mord en ren avrättning.Det är meningen att vi ska mördas för det är det Svenska statliga sanna ansikte i verklighet som jag har berättat från första början redan om.De använder sin makt position som auktoritet där vi ser på de med förtroende medan de ger oss en vilseledande undermedveten förslag ord där vi ska ta beslutet på falska påståenden och gå rätt in i en dödligt fälla och då är det inte staten,företag som tillverkar de elektriska apparater,medier,folk med auktoritär position med inflytande på en eller annan sätt och alla andra som är ansvarar för att vi har blivit skadade efter som vi hade ett val och det är vi som har tagit själva det beslut att genomgå det skadliga undersökning.Då är det vår egen fel.Om det bevisas att de skadar sina medborgare då säger makten upssssss.Skadar det folk?.Det visste vi inte så nu kan vi ta bort det när de har blivit avslöjade och när befolkningen börjar klaga och protestera mot de.Det bevisar att alla de olika,till att börja med Sinful apparat den sjukhus mätning av skadade nerver med ström och alla hundratals olika segment i samhälle är i själva verket statlig sätt att svepa folkmassor in till läkemedels företag där de i sin tur med de mediciner förstör folk även ännu mer på detta sätt och nu även en idiot skulle förstå att alt hänger ihop.Som jag sa det är makten tillsammans med de företag som undanröjer befolkningen som väljs för att gallras bort ifrån samhälle och det levande värld.Det är det makt hierarki eliten som dödar oss och våra barn i tystnad medan de skapar rabalder om kriminella gäng och om sexuell trakassering där vi alla våndas i skam och det samma skam använder de för att skrämma oss till tystnad och underkastelse till de där uppe,den rika makt hierarki eliten.Därför säger jag det igen,jag tycker och säger nu att vi borde skita i deras hederliga värderingar och deras storhetsvansinniga egenskaper.Jag kommer att dö inom väldigt kort tid därför säger jag vad jag tycker ärligt.Jag har inget mer att förlora.Jag har förlorat allt inklusive mitt liv och min familj.

Kommentera

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.